Kronik Yorgunluk

Kronik yorgunluk sendromu ve miyaljik ensefalomiyelit birbirinin yerine kullanıla­bilen iki tıp kavramıdır. Miyaljik ensefalomiyelit, viral (herpes, polyo, Epstein-Barr virüslerinin neden olduğu) enfeksiyonlar nedeniyle meydana gelmektedir.

Bazı vaka­ların nedeni ise psikolojik ya da nörolojik kökenlidir. Bazı vakalar bağışıklık siste­minin güçsüz kalması sonucunda ortaya çıkar. Belirtiler yıllarca sürebilir. En sık görülen belirtiler stres, aşırı yorgunluk, ateş, baş ağrısı, bulantı, halsizlik, kas ağrı­sı, kilo dalgalanmaları, uyku bozukluğu, depresyon ve hafıza kaybıdır.

Kronik yorgunluk sendromu yaşayan çocuklarda görülen ilk belirtilerin son­baharda okulların açıldığı vakte rastladığı tespit edilmiştir. Özellikle de özel okul­larda eğitim gören bazı çocukların kronik yorgunluk sendromu yaşadığı belirlen­miştir. Kronik yorgunluk sendromu yaşayan her 5 çocuktan birinin anne ve baba­sı ayrılmıştır. Okul hayatında yaşanan strese eşlik eden enfeksiyon hastalıklarının, kış aylarında ve sınıf ortamında kronik yorgunluk sendromuna yol açtığı bilinmek­tedir, kronik yorgunluk sendromu vakalarının %76’sı Eylül-Aralık aylarında ortaya çıkmaktadır. Kronik yorgunluk sendromu vakaları sınav döneminde artmaktadır. İngiltere’nin Birmingham Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, kronik yorgunluk sendromu özellikle nezle, grip, mide ağrısı gibi enfeksiyonların sonu­cunda ortaya çıkmaktadır.

Çok stresli ve ince düşünceli insanların da kronik yor­gunluk sendromu yaşadığı belirlenmiştir. Dr Anita Sharma, sonbahar döneminde okulların açılması ile birlikte yaşanan enfeksiyonların kış mevsiminde daha da art­tığını belirtmiştir. Bu enfeksiyonlar iş ve okul stresi ile birleştiğinde, kronik yorgun­luk kaçınılmaz bir hal alır. Dr Anita Sharma’ya göre, öğrenciler okulların açılması ile sıkı bir disiplin ve çalışma ortamına girer. Yerine getirmeleri gereken sorumlu­luklar artar. Bu sorumluluklar stres ile birleşince, kronik yorgunluk sendromuna neden olabilir.

Kronik Yorgunluk Sendromu için önerilen modern tıp tedavileri:

Kronik yorgunluk sendromunun kesin bir çözümü yoktur. Doktorlar hastaya isti­rahat etmesini tavsiye eder. Yoğunluğu yavaş yavaş artan, öğrenciyi hiçbir şekilde zorlamayan bir egzersiz programı uygulanabilir. Antidepresan ilaçların kullanımı tavsiye edilebilir.

Doğal sağlık tedavileri:

■ Yukarıda sözü edilen araştırmayı göz önünde bulundurun. Okul dönemi baş­lamadan önce, çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirin. Özellikle de sonbahar döneminde yapılan ders dışı faaliyetlerin sayısını sınırlandırın.
■ Bach çiçek esanslarını kullanın. Çocuğunuz çok hareketli ise, enerjisini olum­lu yönde kullanmasını sağlayın. Çocuğunuz kendisini yorgun hissederse, zey­tin yemelidir. Zeytin kronik yorgunluğu daha başlamadan önleyebilir.
■ Uzun bir yaz tatiline çıktıktan sonra, çocuğunuzun kendisini yorgun hissetti­ğini fark ederseniz, onu hemen okula göndermeyin, kendisini toparlaması için çocuğunuza zaman tanıyın.
■ Geleneksel Çin terapisi uzmanları, kronik yorgunluk sendromunun temelinde yatan etkenin enerji kaybı olduğunu düşünmektedir. Çocuğunuzun enerji ka­zanması için akupunktur tedavisini uygun gören uzmanlar şifalı bitki ve otla­rın da yararlı olacağına inanmaktadır. Çin melek otu kökünün, beyaz kan hüc­relerini harekete geçirdiği, antikor üretimini artırdığı düşünülmektedir.
■ B vitamini kombinasyonu sinir sistemini güçlendirir, çocuğunuza enerji verir.
■ Gıda alerjileri kronik yorgunluk sendromunu tetikleyebilir. Çocuğunuzun süt ürünlerine, tahıl ürünlerine ya da başka gıda maddelerine karşı alerjisinin olup olmadığını kontrol edin.
■ Kronik mantar enfeksiyonu, kronik yorgunluk sendromunu tetikleyebilir. “Asi-dofilus” tabletleri kullanın, taze yoğurt yiyin.
■ Çuha çiçeği yağı 3 ay boyunca kullanılırsa, kronik yorgunluk sendromunda ilerleme kaydettiğinizi görebilirsiniz.
■ Homeopati tedavileri uzun vadeli olarak uygulanmalıdır.
■ Ekinezya gibi bağışıklık sistemini güçlendiren şifalı bitkileri deneyin. Ginseng §re ginko biloba da çocuğunuza enerji verir.
■ Biberiye ve ada çayı tonik olarak kullanıldığında yorgunluğu ve bitkinliği giderir.
■ Gül yağı ve neft yağı çocuklardaki gevşeme hissine engel olur ve vücuda dina­mizm kazandırır. Çay ağacı yağı ve bitkibilimciler tarafından “niaouli” adıyla bilinen yağ bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu yağları masaj •yaparken ya da banyo yaparken kullanabilirsiniz.

Faydalı terapiler:

Akupunktur, homeopati, geleneksel Çin terapileri, besin terapileri, herbalizm; yo­ga, refleksoloji ve aromaterapi gibi stres-savar terapiler.

Evde yapabilecekleriniz
Vücudun tamamen iyileşmesi için, duygusal sağlığın yerinde olması gerekmekte­dir. Yoğunluğu yavaş yavaş artan bir egzersiz programı uygulanabilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir