Dünya Bankası iklim değişikliği raporunu yayınladı

Dünya Bankası iklim değişikliği raporunu yayınladı

Dünya Bankası iklim değişikliğiyle ilgili hazırlattığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporu göre 2050 yılına kadar 143 milyon insanın yaşadığı bölgelerde meydana gelebilecek kuraklık, seller, yükselen deniz suyu seviyesi ve afetlerden dolayı yerinden yurdundan ayrılacağı bilgisine yer verildi.

Raporda iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin başında Afrika’daki güney sahra bölgesi, Latin Amerika ülkeleri ve Güney Asya bölgesi ülkeleri en çok etkilenecek yerlerin başında yer alıyor.
2050 yılına kadar şimdiden alınacak ön önlemlerle insanlığın yaşayacağı bu felaketlerden yüzde 80 korunabileceğine raporda yer verildi. Dünya Bankası Yönetici Direktörü Kristalina Georgieva iklim değişikliğiyle birlikte şehirlere dönük büyük güçlerin yaşanacağını belirterek, şimdiden yaşanılacak akınlara karşı altyapı çalışmalarının yapılması gerekirken, iklim değişikliğine etki yapan unsurlarla mücadele etmenin gerektiğini söyledi. Dünya Bankası’nın açıkladığı iklim raporunun ardından, Almanya Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü yaşanılacak muhtemel insan göçünün önüne geçebilmek için sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yaşanılacak felaketin önüne geçilebileceğini duyurdu.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir