Avrupa Konseyi’nden İtalya’ya kürtaj eleştirisi

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Strasbourg ’daki 47 üyeli Avrupa Konseyi, İtalya Genel İş Konfederasyonu ’nun (CGIL) kürtaja yönelik uygulamadaki eksikliklere yönelik başvurusunu değerlendirdi.

Konsey, “İtalya ’da kadınların gebeliğin gönüllü biçimde sonlandırılması hususunda uygun yasal mevzuat olmasına karşın kayda değer zorluklarla karşılaştığı” değerlendirmesinde bulundu.

İtalya ’yı sağlık haklarını zor koşmakla eleştiren Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Komitesi kararında, ülkede kürtaj işlerinde çalışan, vicdani retçi durumunda olmak istemeyen doktorların da halen ayrımcılığa uğradığına dikkati çekildi.

İnsan hakları ve demokrasiye destek vermek için bu başvuruyu yaptıklarını dile getiren CGIL Genel Sekreteri Susanna Camusso de konseyin eleştirisinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Camusso, ilgili yasal mevzuatın düzgün biçimde uygulanması zorunluluğu bulunduğunu belirterek, bu kararın hem kadınlar, hem doktorlar hem de İtalya için bir zafer olduğunu kaydetti.

İTALYAN BAKANDAN TEPKİ

Konseyden gelen eleştiriye şaşırdığını belirten İtalya Sağlık Bakanı Beatrice Lorenzin ise kimsenin sağlık hakkının ihlalinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, “Okuduğum raporlar, eski verilere, 2013 ’teki verilere dayanıyor. Şu an durum çok daha farklı” dedi.

Sağcı İtalya ’nın Kardeşleri Partisi ’nin lideri Giorgia Meloni ise Avrupa Konseyi ve CGIL ’in konuya ideolojik yaklaştığını İtalya ’da kürtajdan ziyade doğum sorunu olduğunu savundu.

İtalya ’da gebeliğin gönüllü olarak sonlandırılması, 1978 yılında 194 nolu yasa adıyla kanunlaşırken, ilgili yasa, gebeliğin son adet döneminin üzerinden geçen 90 günde kürtajı yasal kılıyor. Söz konusu maddeye göre, sadece 4 ve 5. aylarda gebelik şayet anne için riskli hale gelirse sonlandırılabiliyor.

Kürtaja tamamen karşı çıkan Katolik aleminin ruhani merkezi durumundaki Vatikan Şehir Devleti ’ni bünyesinde bulunduran İtalya ’da, 1978 yılından önce kürtaj, İtalyan ceza hukukuna göre suç sayılıyor ve yaptıran kadınlar için hapis cezası öngörülüyordu.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir