Vücudun şaşırtan ‘uzun ömür noktası’!

Modern tıp bilimi insanoğlu için uzun ömrün sırlarını araştıradursun, Uzak Doğu ’nun asırlar öncesinden kalma alternatif tıp yönteminin, uzun ömrün şifrelerini verdiğine inanılıyor. İşte vücudumuzda şaşırtan uzun ömür noktası! Efsaneye göre, asırlar önce Çin İmparatoru Song, adamlarını ülkenin en yaşlı kişisini bulması için görevlendirir. Görevliler, 90 yaşındaki Li ’yi bulup, getirirler. İmparator, uzun yaşamasının sırrını sorunca, “Zusanli noktasını ısıtıyorum” der. Elli yıl sonra İmparator Song yerine Tang geçer. O da ülkenin en yaşlı kişisinin bulunmasını ister. En yaşlı kişiyi arayanlar, bir kez daha Li ’yi bulur. Li artık 140 yaşındadır ve imparatora şöyle der: “Ayda bir defa, dolunay çıktığında ‘zusanli ’ noktasını ısıtıyorum.” Zu San Li, babasından miras olarak aldığı bilgi ve tavsiye doğrultusunda, vücudundaki “uzun ömür noktası” veya “yüz hastalığın noktası”na her gün masaj yapmış. Uzun bir ömür yaşamış. ‘Zu San Li ’ noktası, asırlardır aktarılan bu bilgiler ışığında günümüz Uzak Doğu alternatif tıbbında da uzun ömrün anahtarı olarak anılıyor. Bu noktaya masaj yapmak, Uzak Doğu ’nun binlerce yıldır uygulanan en eski tedavi metotlarından biri olarak görülüyor. İnsan vücudunda bir yılın aylarını ve günlerini anımsatan 365 nokta ve 12 majör meridyen olduğu kabul ediliyor.
Spesifik noktalara parmak baskısıyla uygulanan akupresur yöntemi, belirli organlarla bağlantılı meridyenlerin ve kanalların öğretilerine dayanır. Çin tıbbında vücut bir enerji sistemi olarak görülür ve masaj, organların fonksiyonel aktivitelerini, enerji akışlarını etkileyebilir. Bu öğretiye göre, Zu San Li noktasını aktive etmek yenilenme ve iyileşme etkisi yaratabilir, yaşlanmayı önleyebilir. Çin ’de bu nokta “uzun ömür noktası” olarak bilinirken, Japonya ’da “yüz hastalığın noktası” olarak adlandırılıyor.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir