Murat Bardakçı Turhan Sultan’ı yazdı

Habertürk yazarı Murat Bardakçı Hatice Turhan Sultan’ın Osmanlı tarihi için önemini yazdı:

HÜRREM VE KÖSEM’DEN DAHA ETKİLİ

“Kadın saltanatı” dendiğinde aklımıza sadece iki isim gelir: Hürrem ve Kösem Sultanlar… Geçmişimizin bu çok önemli iki ismi ile TV dizileri sayesinde tanıştık ama Osmanlı Tarihi ’nde Hürrem ve Kösem kadar önemli, hattâ onlardan çok daha etkili bir başka padişah eşi hakkında pek bilgi sahibi olamadık… Hatice Turhan Sultan ’dan bahsediyorum.

KÖSEM SULTAN’I ÖLDÜREN KADIN

1620 ’lerde doğduğu ve Ukraynalı yahut Polonyalı olduğu tahmin edilen Hatice Turhan Sultan, Hürrem ve Kösem gibi çok genç yaşta İstanbul Sarayı ’na getirilmiş, haremde itina ile eğitilmiş, Sultan İbrahim ’in karısı olmuş, daha sonra tahta geçecek olan Dördüncü Mehmed ’i yani “Avcı Mehmed”i dünyaya getirmiş ve kocasının 8 Ağustos 1648 ’de tahttan indirilip yedi yaşındaki oğlu Mehmed ’in tahta çıkması üzerine de “valide sultan” makamına yükselmişti. Sarayın resmî olarak en güçlü kadını idi ama başında büyük bir dert vardı: Kayınvalidesi Mahpeyker Kösem Sultan.

Kayınvalide derdi 2 Eylül 1651 ’de halledildi ve Turhan Sultan, torunu Mehmed ’i de ortadan kaldırma hazırlıklarına girişen Kösem Sultan ’ı sarayda bir karşı darbe ile öldürttü ve o günden sonra otuz küsur sene boyunca imparatorluğun en güçlü kişisi oldu.

Murat Bardakçı Turhan Sultan'ı yazdı

SARAYDA DÖRT ASIR SAKLANDI

Oğlunun yaşının küçüklüğü sebebi ile bir çeşit “padişah naipliği” yapan Turhan Sultan artık devletin her işi ile bizzat meşgul oluyor, önde gelen idarecilere yazılı emirler gönderiyor, onlara akıl veriyor ve gerektiğinde de hesap soruyordu. Turhan Sultan ’ın Topkapı Sarayı Arşivi ’nde muhafaza edilen emirlerinden bugüne kadar sadece birkaçı yayınlanmış ama tamamına ulaşılamamıştı.

OSMANLI TARİHİ’NDEKİ GERÇEK DEMİR LEYDİ

Prof. Afyoncu ’nun Turhan Sultan’la ilgili Topkapı Sarayı arşivinde bulduğu belgeler, Osmanlı Tarihi ’ndeki asıl “demir leydi”nin Hürrem yahut Kösem Sultanlar değil, Hatice Turhan Sultan olduğunu gösteriyor. Yayınlanan belgelerin ortaya çıkarttığı ve bugüne kadar bilinmeyen başka bilgiler de var:

DEVLETİ ÇÖKMEKTEN KURTARAN KADIN

Çanakkale ’deki istihkâmların güçlendirilmesinden askerin maaşının zamanında ödenmesine, yeniçerilen muhtemel başkaldırılarının önüne geçilmesinden ekmek fiyatlarının sabit kalmasına kadar devletin hemen her işi ile bizzat alâkadar olan Hatice Turhan Sultan, 17. asırda nerede ise çökmek üzere olan Osmanlı İmparatorluğu ’nu aldığı tedbirler sayesinde tekrar ayağa kalkmasını sağlamış.

Murat Bardakçı Turhan Sultan'ı yazdı Turhan Sultan ’ın Sadrazam Gürcü Mehmed Paşa ’ya emri:

“Paşa ’ya selâmdan sonra bildirilir ki: Saadetli arslan oğluma ‘Donanmayı bu hafta Perşembe günü çıkartırız ’ demişsin. Şimdi şöyle çalışasın ki sözün doğru çıksın, zira padişahların huzurunda gerçek olmayan sözler söylemek hatadır. Ziyadesiyle dikkat edip sözünüzü doğru çıkarmalısın. Perşembe günü işin bitmesi için çalışın. Nice düşmanların gözü kör olsun. Ve hem ‘Zâhiren bizim düşmânımız var, efendimize bizi yanlış anlatırlar ’ diye buyurmuşsun. Gerçi düşmansız kimse olmaz. Lâkin siz doğrulukla hizmet edip din ve devleti kayırdıktan sonra, hâşâ, Hakk Teâlâ kuluna zulmetmez. Hemen siz cân u gönülden çalışın. Göreyim sizi, sözünüz padişahın huzurunda yalan çıkmasın. Donanmanın perşembe günü çıkmasına çalışın ve bizi de doğru neticeden haberdar edin. Valide Sultan” (Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, E. 2457-32).

Murat Bardakçı Turhan Sultan'ı yazdı

Turhan Sultan, 1652 yılında Girit ’e gidecek donanmanın İstanbul ’dan ayrılmasına az kalmasına rağmen hazırlıkların bitmemesi üzerine Sadrazam Gürcü Mehmed Paşa ’ya “Beni aldatıyorsun” diyordu:

“Paşa ’ya selâmdan sonra bildirilir ki: Donanma ile niçin ilgilenmiyorsun? Huzurumuza gelüp ‘Herşey hazır ve mükemmeldir ’ diye hep aldatıyorsun. Adam gönderip kontrol ettiriyorum, ortada bir nesne yok. Siz ‘1200 kürekçi lâzımdır” diyorsunuz, yoklatıyorum, üç binden fazla kürekçi yok. Artık yeter, para veriyoruz! Cephane için para istiyorsunuz, veriyoruz, bitmiş olması lâzımdı. Bu âna kadar tamamının bitmesi gerekirdi. Hep huzurumuzda lâf edip gidiyorsun, bu işin aslı nedir? Vallahi ‘Bildim, bilmedim ’ demeyesin. On-on beş gün içinde donanmayı kusursuz şekilde ortaya çıkartmazsan artık kendin bilirsin. Dini ve devleti kayırmak böyle mi olur? Ümmet-i Muhammed ’in hizmeti böyle mi olur? Eğer doğrulukla hizmet etmezseniz pâdişâhın ekmeği size haram, cümle ümmet-i Muhammed ’in günâhı ve vebâli de boynunuza olsun. Eski emektarsınız diye sizlere inandık ama ne güzel hizmet idüp yüzünüzü ağartırmışsınız! Size düşen bize bunları söyletmemek, işleri her gün gözden geçirtmemek idi. Şimdi bildiriyoruz ki gözünüzü açıp mukayyet olun! Tershane ’ye niçün boş yere gidip oturup bakınıyorsun? İyi hizmet et, ziyadesiyle dikkatli ve mukayyet ol, sonra kendin bilirsin. Size düşen Kaptan Paşa ’ya tenbih edip ‘Ne lâzım ise bildir, vereyim ’ demek ve parayı vermektir. Siz kusur etmediğiniz takdirde suç kaptanındır ama siz böyle yapmıyorsunuz. Valide Sultan” (Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, E. 7001-29).

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir